Địa chỉ

Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại

+84967994389

VIBER

+84917041987 – Mr. Anh

WHATSAPP

+84917041987 – Mr. Anh

WHATSAPP

+84379112113 – Ms. Thao

KAKAOTALK

+84917041987 – Mr. Anh