QUANG ANH SPARE PARTS COMPANY LIMITED LIABILITY

Hệ thống kho

Kho hàng phân loại tách biệt từng mặt hàng tại hệ thống giá kệ đồ sộ kết hợp phần mềm quản lý

Đội ngũ vận hành

QASCO sử dụng nhân sự trẻ để thúc đẩy ý tưởng cải tiến, hoàn thiện hệ thống

Đội ngũ tư vấn

Đội ngũ tư vấn viên có trình độ chuyên môn sâu về ngành hàng đang kinh doanh

Quy chuẩn mặt hàng

Quy chuẩn bán hàng theo mã sản phẩm và số lượng sản phẩm bán ra chính xác

Năng lực cung ứng

Sẵn sàng tiếp nhận đơn hàng lớn và rất lớn, đảm bảo kiểm soát hàng hoá tốt

Chất lượng hàng hoá

Tất cả sản phẩm bán cho đối tác đều là hàng Chính Hãng và đầy đủ hoá đơn VAT